MagicCall giúp bạn thay đổi giọng nói đơn điệu hàng ngày của mình thành nhiều giọng khác nhau như giọng người già/ giọng trẻ em/ giọng nam/ giọng nữ/ giọng hoạt hình/ giọng robot...  
 
     
     
     
     
     
     
Đánh giá dịch vụ MagicCall
Rất tốt Tốt Bình thường Chưa tốt Rất tệ
 Rất tốt
28  
 Tốt
34  
 Bình thường
6  
 Chưa tốt
10  
 Rất tệ
11  
 
Chủ đề *:          
Nội dung góp ý:

Ý kiến góp ý